skip to Main Content

Box Me

”Box Me” er et modulbasert boks-/hyllesystem i sprøytelakkert mdf. Ved bruk av ulike materialer på bakplatene, kombinert med forskjellige farger, kan man skape et individuelt uttrykk innenfor standardiserte størrelser. Boksene kan stables, henges på veggen eller henges på «Heng på» systemet fra Holedesign. Boksene kan i tillegg til standardardene leveres som spesialbokser i ulike farger, størrelser og materialer.

Materialer:
Lakkert mdf
Metaller
Finer
Laminat
Treverk